Hlavní obsah

vadit

Nedokonavé sloveso

  1. (obtěžovat) komu bother(štvát) annoy(trápit) worry sbTo nevadí.Never mind., (na tom nezáleží) It doesn't matter., (není problém) That's no problem.Bude Vám vadit, když otevřu okno?Do you mind if I open the window?Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?Nevadí, když...?Is it okay if...?To by nevadilo.That wouldn't be a problem.Vadí mu (to), že nemůže ...He doesn't like the fact that he can't ...Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...
  2. (stát v cestě) v čem be in the way(blokovat) obstruct, block sthvadit komu ve výhledublock sb's view

Vyskytuje se v

nevadit: Never mind.Nevadí.

tobě: Don't you mind it?Tobě to nevadí?

disruptive: be disruptive to sthnarušovat co, působit potíže, vadit čemu, v čem

never: never mindto nevadí

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

fine: That's fine with/by me.S tím nemám problém., Mně to nevadí/vyhovuje., Za mě v pohodě.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

mind: I don't mind it.To mi nevadí.

okay: If it is okay with you ...Pokud vám to nevadí ...

trouble: It's no trouble for me.To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.

untroubled: He was untroubled by the loss.Prohra mu nijak nevadila., Z prohry si nic nedělal.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

vadit: Never mind., na tom nezáleží It doesn't matter., není problém That's no problem.To nevadí.