Hlavní obsah

complaint [kəmˈpleɪnt]

Podstatné jméno

  1. about sth stížnost na co, reklamace čehomake a (formal) complaint to sb against sb(oficiálně) si stěžovat u koho na kohofile/lodge a complaint with sbpodat stížnost u kohocomplaints departmentreklamační oddělení, oddělení stížností
  2. důvod k nespokojenosti/ke stížnostiMy main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...
  3. neduh, nemoc ne příliš vážná

Vyskytuje se v

frivolous: neopodstatněná stížnostfrivolous complaint

handle: vyřizování reklamací/stížnostíhandling complaints

letter: písemná stížnostletter of complaint

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

zamítnout: zamítnout stížnostreject the complaint

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

věčný: věčné stížnostiperpetual complaints

complaint: podat stížnost u kohofile/lodge a complaint with sb