Hlavní obsah

objection [əbˈdʒekʃən]

Podstatné jméno

  1. to sth námitka, protest proti čemupráv. objection overruled/sustainednámitka se zamítá/připouští u soudupráv. objection in point of factfaktická námitka
  2. have no objection to sth nic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

Vyskytuje se v

námitka: bez námitek uposlechnout ap.without objection/demur/question