Hlavní obsah

complaint

Vyskytuje se v

frivolous: neopodstatněná stížnostfrivolous complaint

handle: vyřizování reklamací/stížnostíhandling complaints

letter: písemná stížnostletter of complaint

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

zamítnout: zamítnout stížnostreject the complaint

vadit: Nejvíc mu vadí, že ...His biggest complaint is that ...

věčný: věčné stížnostiperpetual complaints

complaint: podat stížnost u kohofile/lodge a complaint with sb