Hlavní obsah

after [ˈɑːftə]

Spojka

  • poté co, potom co následnost dějeve větě budoucí časové následuje čas přítomný prostýAfter he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

Vyskytuje se v

all: after allvždyť, konec konců, konečně dotvrzuje či vysvětluje předchozí

all: after allnakonec (přece), přece jen(om)

another: one sth after anotherjeden co za druhým

dark: after darkpo setmění

day: day after dayden co den, den za dnem

ever: ever since, ever afterod té doby co, už od pořád

fashion: after a fashionjakž takž, trošku, částečně

hour: after hourspo pracovní době

next: after nextpřespříští, popříští další po následujícím

one: one after anotherjeden po druhém rychle po sobě

seek: seek (after), seek forsth form. hledat co práci ap.

time: time after timeopakovaně, zas a znovu, několikrát po sobě

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

after-school: after-school childcare(po)školní družina

ask: ask after sb's healthpřeptat se na čí zdraví

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

death: life after deathposmrtný život

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

lotion: after-shave lotionvoda po holení

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

seeker: seekers after truthlidé, pídící se po pravdě

tax: after taxpo zdanění

time: after a timeza nějaký čas, za nějakou dobu, po jisté době

treatment: after-treatmentdoléčovací procedury ap., doléčování

which: after whichnačež následnost dějů

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

due: after due considerationpo náležitém zvážení

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

name: a bar named after ...bar pojmenovaný po ...

riddance: After that I said good riddance to all that.Potom jsem si oddechl, že to mám všechno z krku.

tomorrow: the day after tomorrowpozítří

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.