Hlavní obsah

another [əˈnʌðə]

Zájmeno

  1. další, ještě jeden kdo/coWe're going to have another baby.Budeme mít další dítě.
  2. další, druhý
  3. jiný kdo/co odlišný od původníhoShe went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.He is another Maradona.Je to druhý Maradona.
  4. one another vzájemně, navzájem, si, seThey help one another.Pomáhají si (navzájem).

Zájmeno

  1. one sth after another jeden co za druhýmone difficulty after anotherjedna překážka za druhou

Vyskytuje se v

another: one anothervzájemně, navzájem, si, se

one: one after anotherjeden po druhém rychle po sobě

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

time: another timejindy

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

channel: Switch to another channel.Přepni to na jiný program.

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.

go: Have another go.Zkus to znovu.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

jeden, jedna, jedno: each other, one another, mutuallyjeden druhému pomáhat ap.

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

onak: one way or the other/another, stejně tak anywaytak či/nebo onak

další: Can I have another one?Mohu dostat další?

dostat: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

ještě: (One) more!, další Another one!Ještě (jeden)!

nechat: He left her for another girl.Nechal ji kvůli jiné dívce.

pára: I don't have a clue., (I have) no idea., Ask me another.Nemám páru. netuším

přinést: Get me another glass.Přines mi další sklenici.

vystřídat: Another group came to relieve them.Další skupina je přišla vystřídat.

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně