Hlavní obsah

jednak

Příslovce

  • (za prvé) first(ly)(dílem) partlyjednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, (částečně) partly - partly, (na jedné a druhé straně) on the one hand - (and) on the other (hand)

Vyskytuje se v

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)