Hlavní obsah

partly [ˈpɑːtlɪ]

Vyskytuje se v

furniture: be part of the furniturepatřit k inventáři stále někde být, být kde pečený vařený

game: it is all part of the gameto patří k věci

part: play a part in sthhrát roli v čem, podílet se na čem

walk-on: walk-on (part)komparzní role, role v komparzu, štěk

best: the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

centre: centre partingpěšinka uprostřed účes

character: character partcharakterová role

cloudy: partly cloudypolojasno, polojasný

employee: part-time employeezaměstnanec na částečný úvazek

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

friend: part friendsrozejít se jako přátelé

part exchange: take sth in part exchangevzít co na protiúčet

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

present: parting presentdárek na rozloučenou

reserve: reserve partsnáhradní díly

wear: wear partsopotřebitelné/opotřebení podléhající díly

in: They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

major: the major part of sthvětšina čeho