Hlavní obsah

reserve [rɪˈzɜːv]

Vyskytuje se v

reserve: (nature) reserve(přírodní) rezervace

right: reserve the right to do sthvyhrazovat si právo na co učinit v případě nutnosti

foreign exchange: foreign exchange reservesdevizové rezervy

game: game reservepřírodní rezervace, safari

nature: nature reserve(chráněná) přírodní rezervace

parachute: reserve parachutezáložní padák

jméno: reserve sth in sb's namerezervovat co na čí jméno

místenkový: reserved coachmístenkový vůz

právo: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

přírodní: nature reserve, nedotčená, velká wilderness areapřírodní rezervace

rezerva: hidden reserveekon. skrytá rezerva

rezervní: reserve fundekon. rezervní fond

vyhradit: all rights reservedvšechna práva vyhrazena

vyhrazený: reserved parking spacedopr. vyhrazené parkoviště

záloha: have sth in reservemít co v záloze

zásoba: have sth in stock/reservemít co v zásobě

zadat: reserve/book a tablezadat si stůl

sáhnout: tap the reservessáhnout do rezerv