Hlavní obsah

reservation [ˌrezəˈveɪʃən]

Vyskytuje se v

mental: práv. mental reservationmentální rezervace výhrada skrytá před druhou smluvní stranou

reservation: make a reservation for sth(za)rezervovat si místo na co

výhrada: without reservation/qualificationbez výhrad

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.