Hlavní obsah

centre, AmE! center [ˈsentə]

Vyskytuje se v

birthing: birthing centreporodní dům

bit: centre bitšpulíř

bottom: tech. bottom dead-centredolní úvrať pístu

centre stage: take centre stagebýt ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.

city: hl. BrE city centrecentrum, střed města

civic: civic centreměstské (kulturní) středisko

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

congress: congress centrekongresové centrum

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

drop-in: drop-in centrebezplatná poradna pro lidi s problémy, narkomany ap.

health: health centrepoliklinika, zdravotní středisko

holiday: holiday centreturistické středisko

lathe: lathe centreupínací trn soustruhu

law: práv. law centreprávní poradna bezplatná

leisure: leisure centrestředisko volného času

punch: centre punchdůlčík, důlkovač

rehabilitation: rehabilitation centrerehabilitační středisko

right: right, left and centrena všechny strany, všude možně, pořád dokola

sport: sports centresportovní centrum, stadion

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

transfusion: blood transfusion centrestředisko pro krevní transfuze

trauma: trauma centreúrazová nemocnice

welfare: welfare centrecentrum sociálních služeb/sociální péče

downtown: in downtown Belfastv centru Belfastu

azylový: azylový důmreception centre, noční útulek night shelter

centrum: centrum městacity centre, AmE obchodní downtown, midtown

centrum: nákupní centrumshopping centre, AmE (shopping) mall, plaza

kulturní: kulturní dům/střediskocommunity centre

nákupní: nákupní střediskoshopping centre, AmE mall

práce: úřad práceemployment office, BrE job centre

střed: geom. střed kružnicecentre of a circle

střed: střed městatown centre, AmE downtown

středisko: zdravotní střediskohealth centre

středisko: nákupní středisko(shopping) mall, shopping centre

střední: sport. střední útočníkcentre (forward)

školicí: školicí střediskotraining centre

úřad: úřad prácehl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour office

útočník: střední útočníkcentre forward, v hokeji center

útulek: psí útulekdog shelter, odchytová stanice dog pound, na záchranu psů dog rescue (centre)

záchytný: záchytná stanicesobering-up centre/station, AmE hovor. drunk tank

centrum: Jedu do centra.I am going downtown.

překrývat se: Záclony se uprostřed překrývají.The curtains overlap at the centre.