Hlavní obsah

city [ˈsɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. (velko)městothe city of Brnoměsto Brnohl. BrE city centrecentrum, střed městathe Holy CitySvaté městocity lightssvětla velkoměsta
  2. the City finanční a obchodní centrum Londýna

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

city: the Cityfinanční a obchodní centrum Londýna

slicker: (city) slickeruhlazený měšťák, městský týpek

cardboard: cardboard cityčtvrť bezdomovců jež si z lepenkových krabic budují lůžka a přístřeší

council: city councilměstská rada

councilman: city councilmanměstský radní

display: projevit své citydisplay one's feelings

feeling: ranit citově, dotknout se koho, ranit čí city, urazit kohohurt sb's feelings

heartstrings: (za)působit na čí city hl. rozlítostnittug at sb's heartstrings

planner: town/AmE city plannerurbanista, územní plánovač

planning: town/AmE city planningúzemní plánování, urbanistika, urbanismus

rhythm: cit pro rytmussense of rhythm

sister: sister citydružební/partnerské město

tent: tent citystanové městečko

wall: city wallsměstské hradby

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

erupt: The city erupted into riots.Ve městě vypukly nepokoje.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

it: It's a lovely city.Je to nádherné město.

quite: It's quite a city.Je to aspoň město.

centrum: city centre, AmE obchodní downtown, midtowncentrum města

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

hradba: city wallsměstské hradby

mapa: town plan, map of the citymapa města

město: in the city, v centru downtownve městě

městský: city councilměstská rada

plánovač: city plannerúzemní plánovač urbanista

prohlídka: city tour, sightseeing (tour)prohlídka města

přístavní: port city, (sea)portpřístavní město

rada: city councilměstská rada

strategie: city-building gamebudovatelská strategie

cit: mít cit pro rytmushave a sense of rhythm

draze: London is an expensive city.V Londýně je draho.

popel: The city was reduced to ashes.Město lehlo popelem.

populace: city populationměstská populace

provést: I'll show you round (the city).Provedu vás (po městě).

ukázat: I will show you round the city.Ukážu vám město.

vévodit: The city is dominated by a cathedral.Městu vévodí katedrála.