Hlavní obsah

wall [wɔːl]

Podstatné jméno

  1. stav.zeď, stěna v pokoji ap., zídkabrick wallcihlová zeďpartition wallpřepážka, příčkacurtain wallzávěsová stěna nenosnáwall socketzásuvkastav. wall platepozednice
  2. hradbathe Great Wall of ChinaVelká čínská zeďcity wallsměstské hradbystav. framed wallstěna s dřevěnou konstrukcíretention wallochranná přizdívka u izolační vrstvy, zádržná zeď

Přídavné jméno

  • nástěnný, stěnový k umístění na zeďwall clocknástěnné hodinywall bracketstěnová konzola k zavěšení kolejničky závěsu ap.

Fráze

  1. hovor.be banging one's head against a (brick) wall hrách na stěnu házet marně se pokoušet
  2. have one's back to the wall být přitlačen ke zdi
  3. hovor.be climbing the walls lézt po zdi nervozitou, strachem ap.

Vyskytuje se v

plug: (wall) plughmoždinka

wall: wall (in)obehnat zdí, obezdít, přen. ohraničit

walled: -walledmající jaké stěny

bar: sport. wall barsribstol

calendar: wall calendarnástěnný kalendář

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

clock: wall clocknástěnné hodiny

-mounted: wall-mountednástěnný, připevněný na zdi

silence: wall of silencehradba mlčení

unit: wall unitnábytková stěna s poličkami ap.

womb: wall of the wombděložní stěna

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

čínský: the Great Wall of China, přen. Chinese wallVelká čínská zeď

hodiny: wall clocknástěnné hodiny

hradba: city wallsměstské hradby

kalendář: wall/desk calendarnástěnný/stolní kalendář

lezecký: climbing wallsport. lezecká stěna

nástěnný: wall painting, mural (painting)nástěnná malba

obehnaný: walled (in)obehnaný zdí/hradbou

obehnat: wall sth in, surround sth with a wallobehnat zdí

obvodový: perimeter wallstav. obvodové zdivo

podpěrný: supporting wallstav. podpěrná zeď

stěna: bearing/supporting wallstav. nosná stěna

zeď: the Wailing WallZeď nářků

opřít: I propped my bike against the wall.Opřel jsem kolo o zeď.

pověsit: hang sth on the wallpověsit co na zeď obraz ap.

přepážka: walled partitionzděná přepážka

přibít: He nailed the frame on the wall.Přibil rám na zeď.

tlustý: thick wall/linetlustá stěna/čára

viset: A picture hung on the wall.Na stěně visel obraz.

zarazit: He drove a nail into the wall.Zarazil hřebík do zdi.

prorazit: Don't bang your head against a brick wall.Hlavou zeď neprorazíš!

ucho: The walls have ears!I stěny mají uši!

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.