Hlavní obsah

wall [wɔːl]

Podstatné jméno

  1. stav.zeď, stěna v pokoji ap., zídkabrick wallcihlová zeďpartition wallpřepážka, příčkacurtain wallzávěsová stěna nenosnáwall socketzásuvkastav. wall platepozednice
  2. hradbathe Great Wall of ChinaVelká čínská zeďcity wallsměstské hradbystav. framed wallstěna s dřevěnou konstrukcíretention wallochranná přizdívka u izolační vrstvy, zádržná zeď

Přídavné jméno

  • nástěnný, stěnový k umístění na zeďwall clocknástěnné hodinywall bracketstěnová konzola k zavěšení kolejničky závěsu ap.

Fráze

  1. hovor.be banging one's head against a (brick) wall hrách na stěnu házet marně se pokoušet
  2. have one's back to the wall být přitlačen ke zdi
  3. hovor.be climbing the walls lézt po zdi nervozitou, strachem ap.

Vyskytuje se v

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

plug: (wall) plughmoždinka

walled: -walledmající jaké stěny

bar: sport. wall barsribstol

calendar: wall calendarnástěnný kalendář

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

clock: wall clocknástěnné hodiny

-mounted: wall-mountednástěnný, připevněný na zdi

silence: wall of silencehradba mlčení

unit: wall unitnábytková stěna s poličkami ap.

walled: thick-walled cellstlustostěnné buňky

walled: double-walled filterdvoustěnný filtr

walled: glass-walled apartmentprosklený byt

womb: wall of the wombděložní stěna

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

hodiny: nástěnné hodinywall clock

hradba: městské hradbycity walls

kalendář: nástěnný/stolní kalendářwall/desk calendar

lezecký: sport. lezecká stěnaclimbing wall

nástěnný: nástěnná malbawall painting, mural (painting)

nástěnný: nástěnné hodinywall clock

obehnaný: obehnaný zdí/hradbouwalled (in)

obehnat: obehnat zdíwall sth in, surround sth with a wall

obvodový: stav. obvodové zdivoperimeter wall

podpěrný: stav. podpěrná zeďsupporting wall

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

stěna: skalní stěnarock face/wall

stěna: biol. buněčná stěnacell wall

zeď: Zeď nářkůthe Wailing Wall

zeď: stav. nosná/obvodová zeďbearing/outside wall

zeď: Berlínská zeďthe Berlin Wall

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.

pověsit: pověsit co na zeď obraz ap.hang sth on the wall

přepážka: zděná přepážkawalled partition

přibít: Přibil rám na zeď.He nailed the frame on the wall.

stěna: viset na stěněhang on the wall

tlustý: tlustá stěna/čárathick wall/line

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

zarazit: Zarazil hřebík do zdi.He drove a nail into the wall.

zeď: cihlová zeďbrick wall

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš!Don't bang your head against a brick wall.

ucho: I stěny mají uši!The walls have ears!

zeď: I zdi mají uši.The walls have ears.