Hlavní obsah

walled [wɔːld]

Přídavné jméno

  1. obehnaný/obestavěný zdí/hradbou město ap.
  2. -walled mající jaké stěnythick-walled cellstlustostěnné buňkydouble-walled filterdvoustěnný filtrglass-walled apartmentprosklený byt

Odvozená slova

wall

Vyskytuje se v

plug: (wall) plughmoždinka

wall: wall (in)obehnat zdí, obezdít, přen. ohraničit

walled: -walledmající jaké stěny

bar: sport. wall barsribstol

calendar: wall calendarnástěnný kalendář

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

clock: wall clocknástěnné hodiny

-mounted: wall-mountednástěnný, připevněný na zdi

silence: wall of silencehradba mlčení

unit: wall unitnábytková stěna s poličkami ap.

womb: wall of the wombděložní stěna

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

čínský: the Great Wall of China, přen. Chinese wallVelká čínská zeď

hodiny: wall clocknástěnné hodiny

hradba: city wallsměstské hradby

kalendář: wall/desk calendarnástěnný/stolní kalendář

lezecký: climbing wallsport. lezecká stěna

nástěnný: wall painting, mural (painting)nástěnná malba

obehnaný: walled (in)obehnaný zdí/hradbou

obehnat: wall sth in, surround sth with a wallobehnat zdí

obvodový: perimeter wallstav. obvodové zdivo

podpěrný: supporting wallstav. podpěrná zeď

stěna: bearing/supporting wallstav. nosná stěna

zeď: the Wailing WallZeď nářků

opřít: I propped my bike against the wall.Opřel jsem kolo o zeď.

pověsit: hang sth on the wallpověsit co na zeď obraz ap.

přepážka: walled partitionzděná přepážka

přibít: He nailed the frame on the wall.Přibil rám na zeď.

tlustý: thick wall/linetlustá stěna/čára

viset: A picture hung on the wall.Na stěně visel obraz.

zarazit: He drove a nail into the wall.Zarazil hřebík do zdi.

prorazit: Don't bang your head against a brick wall.Hlavou zeď neprorazíš!

ucho: The walls have ears!I stěny mají uši!

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

dobírka: poslat co na dobírkusend sth cash on delivery

fax: poslat co faxemsend sth by fax

poslat: poslat co spěšněsend sth express

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

přání: poslat komu přánísend sb a greeting (card)

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

dál: Pošli to dál.Pass it on.

do: Pošlu to do pondělka.I will send it by Monday.

e-mail: Pošli mi e-mail.Send me an e-mail.

esemeska: Pošli mi esemesku!Text me!

exil: poslat koho do exiluexile sb

jim: Pošlu jim to.I will send it to them.

mi: Pošli mi to.Send it to me.

mříž: poslat koho za mřížeput sb behind bars

nám: Pošlete nám to.Send it to us.

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

nejlépe: Pošlete to, nejlépe e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

nejraději: Pošlete to, nejraději e-mailem.Send it, preferably by e-mail.

pohled: poslat komu pohledsend sb a card

stihnout: Nestihl jsem to poslat.I didn't manage to send it.

vám: Já vám to pošlu.I will send it to you.

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.I wonder if he'll send it.

plyn: hovor. poslat koho do plynu plynové komorysend sb to the gas chamber

along: zaslat, poslat co/koho kamsend along

cc: poslat komu kopii čeho e-mailucc sb on sth

kiss: nebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje kohoAmE, slang. kiss sb off

prison: uvěznit, zavřít, poslat do vězení kohoput sb in prison

recorded delivery: poslat co doporučeněsend sth recorded delivery

registered: poslat doporučeně/jako cenné psaní cosend sth by registered post/mail

remand: vrátit koho do vyšetřovací vazby, znovu poslat koho do vazby obžalovanéhopráv. remand sb in custody

send: poslat s ofrankovanou obálkou a zpáteční adresousend (an) sae

torture: poslat koho na mučidla, podrobit koho mučeníput sb to torture

turn back: poslat zpět, vrátit kohoturn sb back

wave: máváním poslat ven kohowave sb out

have: Neposlali jste ji pryč, že ne?You haven't sent her away, have you?

much: Poslali celých 6 milionů charitě.They sent as much as 6 million for charity.

pass on: Pošli to dál.Pass it on.

text: Pošlu ti esemesku.I'm gonna text you.

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?