Hlavní obsah

walled [wɔːld]

Přídavné jméno

  1. obehnaný/obestavěný zdí/hradbou město ap.
  2. -walled mající jaké stěnythick-walled cellstlustostěnné buňkydouble-walled filterdvoustěnný filtrglass-walled apartmentprosklený byt

Odvozená slova

wall

Vyskytuje se v

plug: (wall) plughmoždinka

wall: wall (in)obehnat zdí, obezdít, přen. ohraničit

walled: -walledmající jaké stěny

bar: sport. wall barsribstol

calendar: wall calendarnástěnný kalendář

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

clock: wall clocknástěnné hodiny

-mounted: wall-mountednástěnný, připevněný na zdi

silence: wall of silencehradba mlčení

unit: wall unitnábytková stěna s poličkami ap.

womb: wall of the wombděložní stěna

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

čínský: the Great Wall of China, přen. Chinese wallVelká čínská zeď

hodiny: wall clocknástěnné hodiny

hradba: city wallsměstské hradby

kalendář: wall/desk calendarnástěnný/stolní kalendář

lezecký: climbing wallsport. lezecká stěna

nástěnný: wall painting, mural (painting)nástěnná malba

obehnaný: walled (in)obehnaný zdí/hradbou

obehnat: wall sth in, surround sth with a wallobehnat zdí

obvodový: perimeter wallstav. obvodové zdivo

podpěrný: supporting wallstav. podpěrná zeď

stěna: bearing/supporting wallstav. nosná stěna

zeď: the Wailing WallZeď nářků

opřít: I propped my bike against the wall.Opřel jsem kolo o zeď.

pověsit: hang sth on the wallpověsit co na zeď obraz ap.

přepážka: walled partitionzděná přepážka

přibít: He nailed the frame on the wall.Přibil rám na zeď.

tlustý: thick wall/linetlustá stěna/čára

viset: A picture hung on the wall.Na stěně visel obraz.

zarazit: He drove a nail into the wall.Zarazil hřebík do zdi.

prorazit: Don't bang your head against a brick wall.Hlavou zeď neprorazíš!

ucho: The walls have ears!I stěny mají uši!

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.