Hlavní obsah

pověsit

Dokonavé sloveso

  1. (zavěsit) co hang (up)(na háček) hook(zavěsit) suspend sthpověsit co na zeď obraz ap.hang sth on the wall
  2. (oběsit) koho hangslang. tuck sb, string sb uphang ve významu "oběsit" je pravidelné - hanged
  3. (na nástěnku ap.) co put/post up sth

Vyskytuje se v

ramínko: pověsit si co na ramínkohang sth on a hanger

hřebík: pověsit na hřebík cohang up sth

boot: hang up one's bootspověsit sport na hřebíček

effigy: burn/hang sb in effigyupálit/pověsit figurínu koho na protest ap.

tail: be on sb's tailbýt komu v patách, být v závěsu za kým, pověsit se komu na paty