Hlavní obsah

wall [wɔːl]

Podstatné jméno

  1. stav.zeď, stěna v pokoji ap., zídkabrick wallcihlová zeďpartition wallpřepážka, příčkacurtain wallzávěsová stěna nenosnáwall socketzásuvkastav. wall platepozednice
  2. hradbathe Great Wall of ChinaVelká čínská zeďcity wallsměstské hradbystav. framed wallstěna s dřevěnou konstrukcíretention wallochranná přizdívka u izolační vrstvy, zádržná zeď

Přídavné jméno

  • nástěnný, stěnový k umístění na zeďwall clocknástěnné hodinywall bracketstěnová konzola k zavěšení kolejničky závěsu ap.

Fráze

  1. hovor.be banging one's head against a (brick) wall hrách na stěnu házet marně se pokoušet
  2. have one's back to the wall být přitlačen ke zdi
  3. hovor.be climbing the walls lézt po zdi nervozitou, strachem ap.

Vyskytuje se v

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

plug: (wall) plughmoždinka

walled: -walledmající jaké stěny

bar: sport. wall barsribstol

calendar: wall calendarnástěnný kalendář

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

clock: wall clocknástěnné hodiny

-mounted: wall-mountednástěnný, připevněný na zdi

silence: wall of silencehradba mlčení

unit: wall unitnábytková stěna s poličkami ap.

walled: thick-walled cellstlustostěnné buňky

walled: double-walled filterdvoustěnný filtr

walled: glass-walled apartmentprosklený byt

womb: wall of the wombděložní stěna

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.