Hlavní obsah

protect [prəˈtekt]

Sloveso

  1. sb/sth from/against sth chránit, ochraňovat koho/co před čím, proti čemuprotect osf from sthchránit se před čímprotected by lawzákonem chráněný
  2. against sth zajišťovat před čím pojistná smlouva

Vyskytuje se v

password: password-protectedzaheslovaný, chráněný heslem soubor ap.

species: protected/endangered specieschráněné/ohrožené druhy

druh: endangered/protected speciesohrožený/chráněný druh

chráněný: copyrighted, protected by copyrightchráněný autorským zákonem/autorskými právy

vlhko: protect sth from moisture, přechovávat v suchu keep sth in a dry placechránit co před vlhkem

zakotvit: Basic rights are protected by the constitution.Základní práva jsou zakotvena v ústavě.

protect: protect osf from sthchránit se před čím