Hlavní obsah

protected [prəˈtektɪd]

Vyskytuje se v

password: password-protectedzaheslovaný, chráněný heslem soubor ap.

species: protected/endangered specieschráněné/ohrožené druhy

druh: endangered/protected speciesohrožený/chráněný druh

chráněný: copyrighted, protected by copyrightchráněný autorským zákonem/autorskými právy

vlhko: protect sth from moisture, přechovávat v suchu keep sth in a dry placechránit co před vlhkem

zakotvit: Basic rights are protected by the constitution.Základní práva jsou zakotvena v ústavě.

protect: protect osf from sthchránit se před čím