Hlavní obsah

dotknout se

Dokonavé sloveso

  1. (sáhnout) koho/čeho touch sb/sth(prsty) finger sthDotkl se toho jedním prstem.He touched it with one finger.
  2. (ublížit) koho hurt(urazit) offend, insult sbdotknout se čích citůhurt sb's feelings
  3. (připomenout) čeho touch (up)on sth

Vyskytuje se v

feeling: ranit citově, dotknout se koho, ranit čí city, urazit kohohurt sb's feelings

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings