Hlavní obsah

město

Podstatné jméno, rod střední

  1. (velké) city(menší) town(správní jednotka) municipalityBrE (samosprávné) boroughpozor na předložku of před názvem městaměsto Brnothe city of Brnove městěin the city, (v centru) downtownhlavní město čehothe capital of sthkrajské městocounty townlázeňské městospa town
  2. hovor.(centrum města) (down)town, centreJedu do města.I am going downtown.

Vyskytuje se v

centrum: centrum městacity centre, AmE obchodní downtown, midtown

hlavní: hlavní město(the) capital

mapa: mapa městatown plan, map of the city

město: ve městěin the city, v centru downtown

prohlídka: prohlídka městacity tour, sightseeing (tour)

přístavní: přístavní městoport city, (sea)port

starý: Staré Městothe Old Town

střed: střed městatown centre, AmE downtown

do: jet do města centrago downtown

kraj: na kraji městaon the edge of the town

mimo: Je mimo město.He is out of town.

odjet: odjet z městaleave the town

pokrýt: Mlha pokryla město.The town was covered in fog.

popel: Město lehlo popelem.The city was reduced to ashes.

provést: Provedu vás (po městě).I'll show you round (the city).

ukázat: Ukážu vám město.I will show you round the city.

vévodit: Městu vévodí katedrála.The city is dominated by a cathedral.

z, ze: Odjel z města.He left the town.

border: (pří)hraniční městoborder town

brownfield: asanace chátrajících částí městabrownfield development

city: centrum, střed městahl. BrE city centre

congestion: poplatek za vjezd do centra (města)congestion charge

downtown: jet do městago downtown

plan: plán městatown plan

sister: družební/partnerské městosister city

spa: lázeňské městospa town

street: chodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutkawalk the streets

twilight: pomezí, šedá zóna, upadající část městatwilight zone

urban: urbanismus, plánování rozvoje městaurban planning

around: Prochodil jsem celé město.I walked around the city.

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

erupt: Ve městě vypukly nepokoje.The city erupted into riots.

have: V tomhle městě nemáme žádné obchody.We haven't any shops in this city.

it: Je to nádherné město.It's a lovely city.

lie: Město je v troskách.The town lies in ruins.

ours: ve městě jako je to našein a town like ours

quite: Je to aspoň město.It's quite a city.

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

side: Je to na druhém konci města.It's on the other side of the town.

streetwise: Ta se ve městě neztratí.She is streetwise.