Hlavní obsah

town [taʊn]

Podstatné jméno

  1. město menšítown councillorměstský radní, hist. konšeltown plannerurbanista, územní plánovačAmE town carlimuzína hl. s odděleným místem pro řidičebe from out of townnebýt místní, být přespolní
  2. město, centrumtown lifeměstský život

Vyskytuje se v

border: border town(pří)hraniční město

dormitory: BrE dormitory town/suburbsatelitní sídliště pro lidi dojíždějící do města za prací

hick: hick towndíra, Balíkov, Zapadákov

plan: town planplán města

planner: town/AmE city plannerurbanista, územní plánovač

planning: town/AmE city planningúzemní plánování, urbanistika, urbanismus

spa: spa townlázeňské město

town: town councillorměstský radní, hist. konšel

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

side: It's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.