Hlavní obsah

lie [laɪ]

Slovesopt lay, pp lain, ger lying

  1. ležet, spočívatlie overbýt odložený záležitost na příště
  2. ležet, nacházet se kde město ap.
  3. být jaký o stavuThe town lies in ruins.Město je v troskách.lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý
  4. in sth BrE být na čem, udržovat si pozici
  5. in sth spočívat v čem problém ap.success lies in sthúspěch spočívá v čem
  6. kniž.válet se mlha, mraky ap.
  7. lie heavy on sbtížit koho

Podstatné jméno

  • ležtell lieslhátform. pack of liessnůška lží

Vyskytuje se v

ambush: číhat v záloze/úkrytulie in ambush

arm: složit zbraně vzdát selay down one's arms

bare: odhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skrytélay sth bare

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

door: připisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/colay sth at sb's door

lay before: sb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informacilay sth before

lie: of sth vylhat se z čeholie one's way out

low: sklátit koho nemoclay sb low

siege: to sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.lay siege

waste: (to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit colay waste

back: ležet na zádechlie on one's back

blatant: nehorázná ležblatant lie

fallow: ležet lademlie fallow

foundation: položit základy čeholay the foundations for sth

full-length: ležet natažený/jak dlouhý tak širokýlie full-length

lay: klást důraz, zdůrazňovatlay stress on sth

lay about: ohánět se zbranílay about osf

lie: být odložený záležitost na příštělie over

lie down: ležetbe lying down

lie-down: na chvilku si lehnout/se natáhnouthave a lie-down

lying: leh na zádechlying on back

outright: vyložená ležoutright lie

patent: očividná ležpatent lie

prone: form. ležet na břišelie prone

proposal: předložit sněmovně návrh (zákona)lay a proposal before the House

stress: klást důraz na colay stress on sth

downwards: ležet obličejem dolůlie face downwards

emphasis: klást velký důraz na coplace/put/lay great emphasis on sth

lie-in: Dneska jsem si přispal.I had a lie-in today.

rub: V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problémThere's the rub!, Therein lies the rub!

břicho: ležet na břišelie prone

důraz: klást důraz na colay/put stress/emphasis on sth

klást: klást věncelay wreaths

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

ladem: ležet ladem pole ap.lie fallow

leh: leh na břišeprone position, lying on one's stomach

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

ležet: ležet na břišelie prone/prostrate

nárok: činit si nárok na colay claim(s), lodge a claim to sth

přísahat: práv. křivě přísahatcommit perjury, perjure osf, lie under oath

rozptýlit: rozptýlit obavydispel fears, put/lay fears to rest

snůška: snůška lžípack of lies

stůl: prostřít stůllay/set the table

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

troska: být v troskách město, hospodářství ap.lie in ruins

uložit se: uložit se k spánkulie down to sleep, jít spát go to bed

základ: i přen. položit základy čeholay the foundations of sth

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

lhát: Nelži mi!Don't lie to me!

natáhnout: natáhnout kobereclay a carpet

obelhat: Obelhal jsi mne.You lied to me.

obvinit: Obvinil ho z krádeže/ze lži.He accused him of theft/lying.

položit: položit kobereclay a carpet

položit se: Položila se na postel.She lay down on the bed.

průhledný: průhledná ležtransparent lie

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

pustý: pustá leždownright lie

spočívat: Problém spočíval v ...The problem lay in ...

sprostý: To je sprostá lež.That's a dirty lie.

šířit: šířit lžispread lies

vztáhnout: vztáhnout ruku na koho uhoditlay a hand on sb, raise one's hand against sb

hasit: Nehas, co tě nepálí.Mind your own business., Let sleeping dogs lie.

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!

ustlat si: Jak si usteleš, tak si také lehneš.As you make your bed, so you must lie in it.

věž: lež jako věžbig/monstrous lie, hovor. whopper

zakopaný: V tom je zakopaný pes!There's the rub!, Therein lies the rub!

život: položit za koho/co životlay down one's life for sb/sth

ahead of: ležet před kým, čekat na koho událostlie ahead of sb