Hlavní obsah

stress [stres]

Podstatné jméno

  1. on sth důraz na colay stress on sthklást důraz na co
  2. stres, tlak, napětí psychickébe under stressbýt ve stresustressed outvystresovaný, vynervovanýstress diseasenemoc ze stresu, přepracovanost
  3. stress(es) tech.napětí, namáhání materiálu ap.tech. stress areanamáhaná plocha, plocha napětí
  4. přízvuk ve větě ap.ling. sentence stressvětný přízvuk

Vyskytuje se v

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

stressed: get stressed (out)stresovat se

tensile: tensile stressnamáhání tahem, tahové napětí

důraz: lay/put stress/emphasis on sthklást důraz na co

horečka: travel stresscestovní horečka

přízvučný: stressed wordling. přízvučné slovo

stres: be under stressbýt ve stresu

nerv: It was nerve-racking., It was a stress-fest.Byly to nervy.

stress: stress(es)napětí, namáhání materiálu ap.