Hlavní obsah

lay [leɪ]

Slovesopt&pp laid

  1. položit, uložit, klástShe laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovatlay siege to(začít) obléhat
  2. prostřít stůlBrE lay the tableprostřít (na) stůlAmE= set
  3. pokládat, položit koberec, potrubí ap.lay trackpoložit koleje
  4. nastražit, položit pastlay for sbpolíčit na koho
  5. snést, snášet vejce
  6. přisuzovat, přičítat, připisovat vinu ap.lay the blame on sbsvést vinu na koholay charges against sbvznést obvinění proti komu policie
  7. sb vulg. šoustat, píchat koho souložitget laid(za)píchat (si), (za)šoustat (si)
  8. on sth vsadit na co

Slovesopt&pp laid

Vyskytuje se v

ambush: lie in ambushčíhat v záloze/úkrytu

arm: lay down one's armssložit zbraně vzdát se

bare: lay sth bareodhalit, obnažit, vyjevit co co bylo skryté

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

door: lay sth at sb's doorpřipisovat na vrub, obviňovat koho z čeho, hovor. házet na triko komu/co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

lay up: be laid upbýt odstavený auto, loď ap.

lie: lie one's way outof sth vylhat se z čeho

low: lay sb lowsklátit koho nemoc

rest: be laid to restbýt pohřben, být uložen k (věčnému) odpočinku

siege: lay siegeto sth začít obléhat co, obklíčit co policie, vojáci, novináři ap.

waste: lay waste(to) sth (z)pustošit, (z)devastovat, zničit co

back: lie on one's backležet na zádech

blatant: blatant lienehorázná lež

fallow: lie fallowležet ladem

foundation: lay the foundations for sthpoložit základy čeho

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

laid-back: laid-back guypohodář

lay: lay stress on sthklást důraz, zdůrazňovat

lay about: lay about osfohánět se zbraní

lie: lie overbýt odložený záležitost na příště

lie down: be lying downležet

lie-down: have a lie-downna chvilku si lehnout/se natáhnout

lying: lying on backleh na zádech

new: new-laidčerstvě snesený vejce

outright: outright lievyložená lež

patent: patent lieočividná lež

prone: lie proneform. ležet na břiše

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

stress: lay stress on sthklást důraz na co

downwards: lie face downwardsležet obličejem dolů

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

lie-in: I had a lie-in today.Dneska jsem si přispal.

rub: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je ta potíž!, Tam je zakopaný pes! to je ten problém

břicho: lie proneležet na břiše

důraz: lay/put stress/emphasis on sthklást důraz na co

kladení: wreath laying (ceremony)kladení věnců

klást: lay wreathsklást věnce

kompetence: lie/fall within sb's authoritybýt v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetence

ladem: lie fallowležet ladem pole ap.

leh: prone position, lying on one's stomachleh na břiše

lež: white lienevinná/milosrdná lež dobře míněná

ležet: lie prone/prostrateležet na břiše

nárok: lay claim(s), lodge a claim to sthčinit si nárok na co

přísahat: commit perjury, perjure osf, lie under oathpráv. křivě přísahat

rozptýlit: dispel fears, put/lay fears to restrozptýlit obavy

snůška: pack of liessnůška lží

stůl: lay/set the tableprostřít stůl

svalit: put/lay/pin the blame on sbsvalit vinu na koho

troska: lie in ruinsbýt v troskách město, hospodářství ap.

uložit se: lie down to sleep, jít spát go to beduložit se k spánku

základ: lay the foundations of sthi přen. položit základy čeho

zásoba: stockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth(u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásoby

ahead of: lie ahead of sbležet před kým, čekat na koho událost

háček: Therein lies the rub!V tom je právě ten háček!

lehnout (si): She lay down on the floor.Lehla si na zem.

lhát: Don't lie to me!Nelži mi!

natáhnout: lay a carpetnatáhnout koberec

obelhat: You lied to me.Obelhal jsi mne.

obvinit: He accused him of theft/lying.Obvinil ho z krádeže/ze lži.

položit: lay a carpetpoložit koberec

položit se: She lay down on the bed.Položila se na postel.

průhledný: transparent lieprůhledná lež

přestat: Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň (s tím)!

pustý: downright liepustá lež

spočívat: The problem lay in ...Problém spočíval v ...

sprostý: That's a dirty lie.To je sprostá lež.

šířit: spread liesšířit lži

vztáhnout: lay a hand on sb, raise one's hand against sbvztáhnout ruku na koho uhodit

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

šos: Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!hovor. Polib mi šos!

ustlat si: As you make your bed, so you must lie in it.Jak si usteleš, tak si také lehneš.

věž: big/monstrous lie, hovor. whopperlež jako věž

zakopaný: There's the rub!, Therein lies the rub!V tom je zakopaný pes!

život: lay down one's life for sb/sthpoložit za koho/co život