Hlavní obsah

rub [rʌb]

Vyskytuje se v

rub off: setřít, odřít, otřít co třením odstranitrub sth off

rub: odrhnout, odřít vrstvu ap.rub away

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.rub one's hands together

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

nasypat: nasypat komu sůl do rányrub salt into sb's wounds

zakopaný: V tom je zakopaný pes!There's the rub!, Therein lies the rub!

nose: předhazovat, stále vyčítat komu co chybu z minulosti ap.rub sb's nose in sth