Hlavní obsah

rub [rʌb]

Vyskytuje se v

nose: rub sb's nose in sthpředhazovat, stále vyčítat komu co chybu z minulosti ap.

rub off: rub sth offsetřít, odřít, otřít co třením odstranit

zamnout: zamnout si rucerub one's hands (together)

háček: V tom je právě ten háček!Therein lies the rub!

mnout (si): mnout si ruce zimou ap.rub one's hands together

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

nasypat: nasypat komu sůl do rányrub salt into sb's wounds

zakopaný: V tom je zakopaný pes!There's the rub!, Therein lies the rub!