Hlavní obsah

nose [nəʊz]

Podstatné jméno

 1. nos, čenich, čumákblow one's nosevysmrkat serunning noserýma, tečení z nosupick one's nosevrtat se v nose
 2. předek, příď, čumák auta ap.nose wheelpříďové kolo letadla
 3. přen.nos, čich schopnost cítit

Přídavné jméno

Fráze

 1. hovor.keep one's nose clean sekat dobrotu vyhýbat se problémům
 2. follow one's nose jít rovnou za nosem pořád rovně
 3. follow one's nose řídit se/nechat se vést instinktem
 4. have a (good) nose for sth mít čich/nos na co
 5. BrE, hovor.get up sb's nose štvát, vytáčet, dopálit koho
 6. BrE, hovor.look down one's nose at sb/sth dívat se svrchu na koho/co
 7. hovor.pay through the nose for sth vypláznout balík, platit jak mourovatý za co
 8. poke/stick one's nose into sth strkat nos do čeho, plést se do čeho
 9. AmE hovor.on the nose na chlup (přesně)
 10. hovor.rub sb's nose in sth předhazovat, stále vyčítat komu co chybu z minulosti ap.
 11. cut off one's nose to spite one's face nadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě
 12. hl. BrEnose to tail nárazník na nárazník vozidla ve frontě
 13. thumb one's nose at sb dělat dlouhý nos na koho projevovat opovržení

Odvozená slova

nosy

Vyskytuje se v

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

run: sb's nose is runningkdo má rýmu, teče mu z nosu komu

bleeding: have a bleeding nosekrvácet z nosu

blow: blow one's nosevysmrkat se

breathe: breathe through the nosedýchat nosem

discharge: med. nasal dischargetečení/výtok z nosu, r(h)inorea

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

hold: hold one's nosezacpat si nos při skoku do vody ap.

hooked: hooked nosezahnutý nos, hovor. skoba

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

pug: pug nosepršák, pršáček malý zvednutý nos

running: running noserýma, tečení z nosu

runny: runny nosetečení z nosu, rýma

snub: snub nosetupý nosík, pršáček nos

snub-nosed: zool. snub-nosed monkeyopice tuponosá, langur

stuffiness: (nasal) stuffinessucpaný nos, plný nos

upturned: an upturned nosehovor. pršák

wear: come into wearzačít se nosit přijít do módy

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

in: Red is in this year.Červená se letos nosí.

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z nosu.

out: That is out.To už se nenosí.

pick: pick one's nosedloubat se v nose

run: My nose is running.Teče mi z nosu.

unaccustomed: I'm unaccustomed to wearing suits.Nejsem zvyklý nosit oblek.

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce

dloubat se: dloubat se v nosepick one's nose

nos: krvácení z nosunosebleed

nosní: nosní kapkynose drops

plný: plný nos(nasal) stuffiness, stuffy nose

prsa: sport. zvítězit o prsa těsněwin by a head/nose

rýpat se: rýpat se v nosepick one's nose

střemhlavý: let. střemhlavý letnose-dive, nosedive

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

brýle: nosit brýlewear glasses

cop: nosit copywear one's hair in plaits

krev: Tekla mi krev z nosu.I had a nosebleed., My nose was bleeding.

krvácení: krvácení z nosunosebleed, med. epistaxis

krvácet: krvácet z nosuhave a bleeding nose

náušnice: Nosí náušnice.She wears earrings.

nos: Teče mi z nosu.My nose is running.

nosit: Nosíte brýle?Do you wear glasses?

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

prsten: nosit prstenwear a ring

přerazit: Přerazil mi nos.He has broken my nose.

rovnátko: Nosí rovnátka.She wears braces.

smutek: držet/nosit smutek za kohobe in mourning for sb

spustit se: Spustila se mi rýma.My nose started to run., I developed a runny nose.

svrchu: dívat se na koho/co svrchulook down one's nose at sb/sth, look down on sb/sth

šťárat (se): šťárat se v nosepick one's nose

šťourat (se): šťourat se v zubech/nosepick one's teeth/nose

téct: Teče mu krev z nosu.His nose is bleeding.

vrtat se: vrtat se v nose/zubechpick one's nose/teeth

čich: mít čich na cohave a good nose for sth

dobrota: sekat dobrotukeep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose clean

dříví: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

jít: jít komu na nervyget on sb's nerves, annoy sb, get up one's nose

koukat: koukat na koho/co skrz prstylook down one's nose at sb/sth

krk: Už mi to leze krkem.I'm sick and tired of it., štve BrE It's getting up my nose.

les: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose