Hlavní obsah

pick [pɪk]

Vyskytuje se v

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

gauntlet: pick up the gauntletzdvihnout hozenou rukavici přijmout výzvu

pick: the pickof sth elita, výběr, výkvět čeho

pick out: be picked outbýt zvýrazněný barevně ap.

pick up: pick osf upzvednout se, posbírat se po pádu ap.

pocket: pick sb's pocketobrat koho kapsář, vybrat kapsy komu

garbage: garbage pickingvybírání odpadků/popelnic

mushroom: pick mushroomssbírat houby

nose: pick one's nosevrtat se v nose

phone: pick up/hovor. get the phonezvednout telefon zvonící ap.

picking: order pickingvychystávání/kompletování objednávky

pick 'n' mix: pick-and-mix selectionvšehochuť

pick-up: pick-up jointseznamovací podnik, podnik k balení holek

quarrel: pick a quarrel with sb over sthvyvolat hádku s kým kvůli čemu

speed: pick up speedzrychlit, zrychlovat, nabrat rychlost

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

dloubat se: pick one's nosedloubat se v nose

houba: pick mushroomssbírat houby

krádež: pocket-pickingkapesní krádeže

nádraží: pick sb up from/at the stationvyzvednout koho na nádraží

rýpat se: pick one's noserýpat se v nose

spád: gather/gain momentum, gather pace, pick up speeddostat spád nabírat obrátky

stavit se: call for sb, vyzvednout pick sb upstavit se pro koho

telefon: pick up/answer the (tele)phonezvednout/vzít telefon

nabrat: gain/pick up/gather speednabrat rychlost

sebrat: He picked up a pencil from the floor.Sebral ze země tužku.

sklizeň: fruit pickingsklizeň ovoce

šťárat (se): pick one's nosešťárat se v nose

šťourat (se): pick one's teeth/nosešťourat se v zubech/nose

vrtat se: pick one's nose/teethvrtat se v nose/zubech

vyzvednout: I'll pick you up.Já tě vyzvednu.

zvednout se: pick osf upzvednout se ze země po pádu ap.

pačesy: seize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with itpopadnout příležitost za pačesy

rozum: pick sb's brainstahat z koho rozumy

rukavice: pick up/take up the gauntletpřen. zvednout (hozenou) rukavici přijmout výzvu

štafeta: pick up/pass the batonpřen. převzít/předat štafetu

tahat: pick sb's brainstahat z koho rozumy

brain: pick sb's brainstahat rozumy z koho, využívat čího rozumu, chtít po kom radu