Hlavní obsah

pick [pɪk]

Vyskytuje se v

brain: pick sb's brainstahat rozumy z koho, využívat čího rozumu, chtít po kom radu

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

gauntlet: pick up the gauntletzdvihnout hozenou rukavici přijmout výzvu

pick out: be picked outbýt zvýrazněný barevně ap.

pick up: pick osf upzvednout se, posbírat se po pádu ap.

pocket: pick sb's pocketobrat koho kapsář, vybrat kapsy komu

garbage: garbage pickingvybírání odpadků/popelnic

mushroom: pick mushroomssbírat houby

mushroom: mushroom hunting/pickinghoubaření

nose: pick one's nosevrtat se v nose

phone: pick up/hovor. get the phonezvednout telefon zvonící ap.

picking: order pickingvychystávání/kompletování objednávky

pick 'n' mix: pick-and-mix selectionvšehochuť

pick-up: pick-up jointseznamovací podnik, podnik k balení holek

quarrel: pick a quarrel with sb over sthvyvolat hádku s kým kvůli čemu

speed: pick up speedzrychlit, zrychlovat, nabrat rychlost

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

dloubat se: dloubat se v nosepick one's nose

houba: sbírat houbypick mushrooms

krádež: kapesní krádežepocket-picking

nádraží: vyzvednout koho na nádražípick sb up from/at the station

rýpat se: rýpat se v nosepick one's nose

rýpat se: rýpat se v jídlepick at one's food

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, gather pace, pick up speed

stavit se: stavit se pro kohocall for sb, vyzvednout pick sb up

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

nabrat: nabrat rychlostgain/pick up/gather speed

sebrat: Sebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.

sklizeň: sklizeň ovocefruit picking

šťárat (se): šťárat se v nosepick one's nose

šťourat (se): šťourat se v zubech/nosepick one's teeth/nose

vrtat se: vrtat se v nose/zubechpick one's nose/teeth

vrtat se: vrtat se v jídlepick at one's food

vyzvednout: Já tě vyzvednu.I'll pick you up.

zvednout se: zvednout se ze země po pádu ap.pick osf up

pačesy: popadnout příležitost za pačesyseize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with it

rozum: tahat z koho rozumypick sb's brains

rukavice: přen. zvednout (hozenou) rukavici přijmout výzvupick up/take up the gauntlet

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton

tahat: tahat z koho rozumypick sb's brains