Hlavní obsah

pick

Vyskytuje se v

bunch: nejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupinythe best/pick of the bunch

gauntlet: zdvihnout hozenou rukavici přijmout výzvupick up the gauntlet

pick: of sth elita, výběr, výkvět čehothe pick

pick out: být zvýrazněný barevně ap.be picked out

pick up: zvednout se, posbírat se po pádu ap.pick osf up

pocket: obrat koho kapsář, vybrat kapsy komupick sb's pocket

garbage: vybírání odpadků/popelnicgarbage picking

mushroom: sbírat houbypick mushrooms

nose: vrtat se v nosepick one's nose

phone: zvednout telefon zvonící ap.pick up/hovor. get the phone

picking: vychystávání/kompletování objednávkyorder picking

pick 'n' mix: všehochuťpick-and-mix selection

pick-up: seznamovací podnik, podnik k balení holekpick-up joint

quarrel: vyvolat hádku s kým kvůli čemupick a quarrel with sb over sth

speed: zrychlit, zrychlovat, nabrat rychlostpick up speed

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

dloubat se: dloubat se v nosepick one's nose

krádež: kapesní krádežepocket-picking

rýpat se: rýpat se v nosepick one's nose

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, pick up speed

stavit se: stavit se pro kohocall for sb, vyzvednout pick sb up

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

zoubek: zoubkyna okraji serration, známek perforation, dámské brusle toe pick

nabrat: nabrat rychlostgain/pick up/gather speed

nádraží: vyzvednout koho na nádražípick sb up from/at the station

sebrat: Sebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.

sklizeň: sklizeň ovocefruit picking

šťárat (se): šťárat se v nosepick one's nose

šťourat (se): šťourat se v zubech/nosepick one's teeth/nose

vrtat se: vrtat se v nose/zubechpick one's nose/teeth

vyzvednout: Já tě vyzvednu.I'll pick you up.

zvednout se: zvednout se ze země po pádu ap.pick osf up

pačesy: popadnout příležitost za pačesyseize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with it

rozum: tahat z koho rozumypick sb's brains

rukavice: přen. zvednout (hozenou) rukavici přijmout výzvupick up/take up the gauntlet

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton

tahat: tahat z koho rozumypick sb's brains

brain: tahat rozumy z koho, využívat čího rozumu, chtít po kom radupick sb's brains