Hlavní obsah

garbage [ˈgɑːbɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. AmEodpad(ky), smetí hl. kuchyňskésport. garbage goalušmudlaný gól, haluz gól se štěstímgarbage pickingvybírání odpadků/popelnic
  2. hovor.blbost, nesmysl, kravina

Vyskytuje se v

garbage disposal: drtič (kuchyňského) odpadugarbage disposal (unit)

collection: odvoz odpadugarbage collection

collector: popelářAmE garbage collector

disposer: drtič (kuchyňského) odpaduwaste/AmE garbage disposer

domovní: domovní odpaddomestic/household waste, odpadky rubbish, AmE garbage

koš: odpadkový košwaste/rubbish bin, na papír waste-paper basket/bin, venku ap. BrE litter bin/basket, AmE trash/garbage can

odpadek: vynést odpadkytake out the BrE rubbish/ AmE garbage

vynést: vynést smetítake out the garbage

garbage: ušmudlaný gól, haluz gól se štěstímsport. garbage goal