Hlavní obsah

choose [tʃuːz]

Vyskytuje se v

pick: pick and choosevybírat (si) vybíravě, jen z velmi dobrých

chosen: the chosen onevyvolený člověk

výběr: právo výběruright to choose

vybraná: kdo má na vybranousb can choose, sb has the option

vybraná: dát komu na vybranoulet sb choose, give sb a choice of sth

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

libo: Jak je libo.As you like., zcela volně at will, as one choose(s)

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

taktika: zvolit správnou taktikuchoose the right tactics

volba: mít možnost volbybe free to choose

volba: mít právo volbyhave a right to choose

vybraný: náhodně vybranýchosen at random

vybrat: dát vybrat komulet sb choose

vybrat: Vybrali jste si?, Máte vybráno?Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?

zlíbit se: kdykoli se mi zlíbíwhenever I choose/like

zvolit: Zvolila si kariéru herečky.She chose the career of an actress.