Hlavní obsah

choose [tʃuːz]

Vyskytuje se v

pick: pick and choosevybírat (si) vybíravě

chosen: the chosen onevyvolený člověk

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet