Hlavní obsah

nose [nəʊz]

Podstatné jméno

 1. nos, čenich, čumákblow one's nosevysmrkat serunning noserýma, tečení z nosupick one's nosevrtat se v nose
 2. předek, příď, čumák auta ap.nose wheelpříďové kolo letadla
 3. přen.nos, čich schopnost cítit

Přídavné jméno

Fráze

 1. hovor.keep one's nose clean sekat dobrotu vyhýbat se problémům
 2. follow one's nose jít rovnou za nosem pořád rovně
 3. follow one's nose řídit se/nechat se vést instinktem
 4. have a (good) nose for sth mít čich/nos na co
 5. BrE, hovor.get up sb's nose štvát, vytáčet, dopálit koho
 6. BrE, hovor.look down one's nose at sb/sth dívat se svrchu na koho/co
 7. hovor.pay through the nose for sth vypláznout balík, platit jak mourovatý za co
 8. poke/stick one's nose into sth strkat nos do čeho, plést se do čeho
 9. AmE hovor.on the nose na chlup (přesně)
 10. hovor.rub sb's nose in sth předhazovat, stále vyčítat komu co chybu z minulosti ap.
 11. cut off one's nose to spite one's face nadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě
 12. hl. BrEnose to tail nárazník na nárazník vozidla ve frontě
 13. thumb one's nose at sb dělat dlouhý nos na koho projevovat opovržení

Odvozená slova

nosy

Vyskytuje se v

joint: to put sb's nose out of jointdotknout se, urazit koho ponížením ap.

run: sb's nose is runningkdo má rýmu, teče mu z nosu komu

bleeding: have a bleeding nosekrvácet z nosu

blow: blow one's nosevysmrkat se

breathe: breathe through the nosedýchat nosem

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

hold: hold one's nosezacpat si nos při skoku do vody ap.

hooked: hooked nosezahnutý nos, hovor. skoba

pug: pug nosepršák, pršáček malý zvednutý nos

running: running noserýma, tečení z nosu

runny: runny nosetečení z nosu, rýma

snub: snub nosetupý nosík, pršáček nos

snub-nosed: zool. snub-nosed monkeyopice tuponosá, langur

upturned: an upturned nosehovor. pršák

nosebleed: I often get/have a nose bleed.Často mi teče krev z nosu.

pick: pick one's nosedloubat se v nose

run: My nose is running.Teče mi z nosu.

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce