Hlavní obsah

ležet

Nedokonavé sloveso

  1. (zaujímat vodorovnou polohu) lie, be lyingLežel na zemi.He was lying on the ground.ležet na břišelie prone/prostrateležet na zádechlie on one's back
  2. (být umístěn) lie, be located/situated, be
  3. (být nemocen) s čím be down with sth, be ill, be unwell
  4. expr.(intenzivně se zabývat) v čem be immersed in sth

Vyskytuje se v

břicho: ležet na břišelie prone

ladem: ležet ladem pole ap.lie fallow

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnáwhite lie

průhledný: průhledná ležtransparent lie

pustý: pustá leždownright lie

sprostý: To je sprostá lež.That's a dirty lie.

věž: lež jako věžbig/monstrous lie, hovor. whopper

back: ležet na zádechlie on one's back

blatant: nehorázná ležblatant lie

fallow: ležet lademlie fallow

full-length: ležet natažený/jak dlouhý tak širokýlie full-length

lay up: muset ležet, zůstat v posteli, ulehnout s čím kvůli nemocihovor. be laid up with sth

lie down: ležetbe lying down

outright: vyložená ležoutright lie

patent: očividná ležpatent lie

prone: form. ležet na břišelie prone

site: být umístěn, ležet kdebe sited swh

down: Leží s chřipkou., Sklátila ji chřipka.She's down with the flu.

downwards: ležet obličejem dolůlie face downwards

ležet: ležet na břišelie prone/prostrate