Hlavní obsah

ill [ɪl]

Přídavné jménoworse, worst

  1. nemocnýHe is ill with measles.Má spalničky.terminally illsmrtelně nemocný
  2. form.špatný, škodlivý, neblahýill omenšpatné znameníill fortunesmůla

Vyskytuje se v

ill: the illnemocní (lidé)

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

behaved: ill-behavednevychovaný

bode: bode illnevěstit nic dobrého

dangerously: be dangerously illbýt vážně nemocný

disposed: ill-disposed to sthnepříznivě nakloněný čemu

educated: ill-educatednevzdělaný

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fall: fall illonemocnět

fortune: ill fortunesmůla, neštěstí

get: get worsezhoršovat se situace ap.

gravely: gravely illtěžce nemocný

health: ill healthšpatný zdravotní stav

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

take: take illurazit se

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá