Hlavní obsah

educated [ˈedjʊˌkeɪtɪd]

Vyskytuje se v

educated: ill-educatednevzdělaný

well: well-educatedvzdělaný, s dobrým vzděláním

vysokoškolsky: with a university degree, academically educatedvysokoškolsky vzdělaný

educate: be educated(vy)studovat, být vzděláván, vzdělávat se kde