Hlavní obsah

cultivated [ˈkʌltɪˌveɪtɪd]

Vyskytuje se v

cultivated: cultivated tastevytříbený vkus

land: cultivated landobdělávaná půda