Hlavní obsah

cultivate [ˈkʌltɪˌveɪt]

Vyskytuje se v

cultivated: cultivated tastevytříbený vkus

land: cultivated landobdělávaná půda