Hlavní obsah

trained [treɪnd]

Vyskytuje se v

gravy train: be on the gravy trainbýt za vodou, být ve vatě, být u koryta snadno získávat velké peníze

train: in trainv běhu, rozběhnutý, běžící proces ap.

central: central train stationhlavní vlakové nádraží

commuter: commuter trainpříměstský vlak pro dojíždějící

corridor: corridor trainprůchozí vlak s chodbičkou

gear: tech. gear trainozubené soukolí

in-service: in-service trainingdoškolování

motor: žel. motor-coach trainmotorový vlak, motorák

occupational: occupational trainingpracovní školení

officer: training officerškolící pracovník

pants: training pantsplenkové kalhoty pro starší děti

physical: physical trainingtělocvik, cvičení fyzické, tělesná výchova

robber: bank/train robberbankovní/vlakový lupič

robbery: bank/train robberybankovní/vlaková loupež

runaway: runaway trainneřízený vlak bez strojvůdce

shuttle: shuttle trainkyvadlový vlak

slow: slow trainosobní vlak zastavující v každé stanici

through: through trainzrychlený vlak nestavící všude

train: go by traincestovat vlakem

train: change trainspřestoupit při cestě vlakem

train: žel. train connectionvlakové spojení

train: žel. connecting trainvlakový přípoj

train: žel. train diagramnákresný jízdní řád, dopravní grafikon

train: žel. train unitvlaková souprava

train: train setsada vláčků modelářských, vlaková souprava

train: train of vehicleskolona vozidel

train: train of mournerssmuteční procesí

train: in sb's trainv závěsu za kým

train: train of thoughtmyšlenkový pochod, sled myšlenek

train: lose one's train of thoughtztratit nit

train: in the train of sthjako důsledek čeho

train: train to be sbškolit se na koho kněze ap., vyučit se čím

train: train as sb(vy)školit se jako kdo lékař ap., vyučit se čím

train: train osf out of sthodnaučit se co sám cíleně

training: toilet training, BrE potty trainingučení (chodit) na nočník malých dětí

training: on-the-job trainingškolení při práci

training: be in training for sthtrénovat, být v přípravě na co

training: go into trainingzačít trénovat

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

training: keep in trainingudržovat se ve formě

training: circuit trainingkruhový trénink cyklus cviků na procvičení celého těla

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

vocal: vocal traininghlasové cvičení

wave: fyz. wave trainsled vln

crowded: crowded trainspřecpané vlaky

derail: The train (was) derailed.Vlak vykolejil.

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

pull out: The train pulled out of the station.Vlak vyjel ze stanice.

the: travel on the traincestovat vlakem

what: What if I miss the train?Co když zmeškám vlak?

dvoufázový: dvojfázový tréninktwice-a-day training

kalhotky: plenkové kalhotkysvrchní - k držení plen nappy/AmE diaper cover(s), jednorázové nappy pants, pleny (disposable) diapers, (disposable) nappies, pro učení na nočník training pants

kruhový: kruhový tréninkcircuit training

kurz: školicí kurztraining course

nákladní: nákladní vlakgoods train, AmE freight train

osobní: osobní vlak/vůz/loďpassenger train/car/ship

ozubený: tech. ozubený převod, ozubené soukolígear(s), train of gears

pochod: myšlenkové pochodytrain of thought, mental processes

příchod: Příchod k vlakům nápisTo the trains

přímý: žel. přímý vlakdirect/through train

příplatek: rychlíkový příplateksupplement(ary charge) for a fast train

přípoj: žel. vlakový přípojconnecting train

spěšný: spěšný vlak/dopisexpress train/letter

stanice: žel. železniční stanicerailway station, AmE train depot

školicí: školicí střediskotraining centre

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

vláček: vláčky souprava modelů(model) train set

vlak: osobní/přímý vlakpassenger/direct train

vlak: nákladní vlakfreight train

vlak: kyvadlový/spěšný vlakshuttle/express train

vlak: ve vlakuon a/the train

vlakový: vlakové nádražítrain/railway/AmE railroad station

vlakový: vlakový jízdní řádBrE railway/train timetable, AmE train schedule

do: vlak do Pařížethe train to Paris

chytit: Musím chytnout vlak v sedm.I must catch the seven o'clock train.

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

jet: Už mi jede vlak.My train is coming.

jízdní: (vlakový) jízdní řád(train) BrE timetable/AmE schedule

načas: Vlak přijel načas.The train arrived on time.

nával: Ve vlaku byl pěkný nával.The train was pretty packed/crowded.

opožděný: opožděný vlakdelayed train

přesednout: přesednout na vlak do Londýnachange trains for London

přijet: V kolik má ten vlak přijet?What time is the train due?

sled: sled událostísequence/train of events

stavět: Vlak tady nestaví.The train doesn't stop/call here.

špatný: nastoupit do špatného vlakuget on the wrong train

trénovat: trénovat na olympiádube training for the Olympics

tvrdě: Tvrdě jsem trénoval.I trained hard.

vlak: jet vlakemgo by train