Hlavní obsah

skilled [skɪld]

Vyskytuje se v

computing: computing skillsznalost práce s počítačem

manpower: skilled manpowerodborná pracovní síla

people: have people skillsumět jednat s lidmi

semi-skilled: semi-skilled jobspráce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnické

skill: language skillsjazykové znalosti, jazyková výbava

skill: have (some) skillsbýt šikovný

communication: communication skillskomunikační schopnosti

schopnosti: jazykové schopnostilanguage skills

práce: kvalifikovaná práceskilled work