Hlavní obsah

skilled [skɪld]

Vyskytuje se v

computing: computing skillsznalost práce s počítačem, počítačové dovednosti

manpower: skilled manpowerodborná pracovní síla

people: have people skillsumět jednat s lidmi

skill: language skillsjazykové znalosti, jazyková výbava

communication: communication skillskomunikační schopnosti

semi-skilled: semi-skilled jobspráce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnické