Hlavní obsah

computing [kəmˈpjuːtɪŋ]

Přídavné jméno

  • výpočetnícomputing speedvýpočetní rychlost počítače

Vyskytuje se v

computing: computing skillsznalost práce s počítačem, počítačové dovednosti