Hlavní obsah

computing [kəmˈpjuːtɪŋ]

Přídavné jméno

  • výpočetnícomputing speedvýpočetní rychlost počítače