Hlavní obsah

computerization [kəmˌpjuːtəraɪˈzeɪʃən or kəmˌpjuːtərɪˈzeɪʃən]