Hlavní obsah

computerized [kəmˈpjuːtəraɪzd]

Vyskytuje se v

data: computerized dataúdaje zpracované počítačem