Hlavní obsah

computerized, BrE+ computerised [kəmˈpjuːtəraɪzd]

Vyskytuje se v

data: computerized dataúdaje zpracované počítačem