Hlavní obsah

computer [kəmˈpjuːtə]

Podstatné jméno

  • počítačcomputer-aidedvytvořený za pomoci počítačecomputer workpráce na počítači

Vyskytuje se v

mainframe: mainframe (computer)mainframe, střediskový počítač server ap.

notebook: notebook (computer)notebook přenosný počítač

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

gaming: PC/computer gaminghraní počítačových her, slang. paření

graphics: výp. computer graphicspočítačová grafika

hobbyist: computer hobbyistpočítačový fanda, člověk, který se zajímá o počítače

illiteracy: computer/mathematical illiteracypočítačová/matematická negramotnost

literacy: computer literacypočítačová gramotnost

literate: computer literatepočítačově gramotný, schopný pracovat s počítačem

nerd: computer nerdpočítačový maniak

network: computer networkpočítačová síť

číslicový: digital computerčíslicový počítač

hra: computer gamespočítačové hry

maniak: computer nerdpočítačový maniak

palubní: (on-)board computerpalubní počítač

počítač: personal computer, zkr. PCosobní počítač

počítačový: computer network/animationpočítačová síť/animace

stolek: computer deskpočítačový stolek

technika: computer technologyvýpočetní technika

výpočetní: computer technologyvýp. výpočetní technika

přenosný: portable computer, laptopvýp. přenosný počítač

vyznat se: I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.V počítačích se vůbec nevyznám.

zacházet: learn how to use a computernaučit se zacházet s počítačem

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače