Hlavní obsah

computerize, BrE+ computerise [kəmˈpjuːtəˌraɪz]

Vyskytuje se v

data: computerized dataúdaje zpracované počítačem