Hlavní obsah

computerize [kəmˈpjuːtəˌraɪz]

Vyskytuje se v

data: computerized dataúdaje zpracované počítačem