Hlavní obsah

network [ˈnetˌwɜːk]

Podstatné jméno

  1. of sth síť silnic, spojů ap., spleť čehonetwork chart/diagram/graphsíťový diagram/grafcomputer networkpočítačová síťvýp. network serversíťový server
  2. televizní společnost

Vyskytuje se v

administrator: network administratorsprávce sítě

distribution: ekon. distribution chain/networkdistribuční/prodejní řetězec/síť

intelligence: intelligence service/networkzpravodajská/výzvědná služba/síť

motorway: motorway networkdálniční síť

networking: social networkingužívání sociálních sítí

neural: výp., med. neural networkneuronová síť

radial: elektr. radial networkpaprsková síť

road: road networksilniční síť

social: social networkssociální sítě

wireless: wireless networkbezdrátová síť

počítačový: počítačová síť/animacecomputer network/animation

síť: ekon. prodejní/distribuční síťsales/distribution network

síť: sociální sítěsocial networks

síťový: výp. síťový kabelnetwork cable

správce: výp. správce sítěnetwork administrator

síť: silniční/železniční síťroad/railway network

spravovat: výp. spravovat síťadminister the network, pracovat jako správce sítě be a network administrator