Hlavní obsah

networking [ˈnetˌwɜːkɪŋ]

Vyskytuje se v

administrator: network administratorsprávce sítě

distribution: ekon. distribution chain/networkdistribuční/prodejní řetězec/síť

intelligence: intelligence service/networkzpravodajská/výzvědná služba/síť

motorway: motorway networkdálniční síť

neural: výp., med. neural networkneuronová síť

radial: elektr. radial networkpaprsková síť

road: road networksilniční síť

social: social networkssociální sítě

wireless: wireless networkbezdrátová síť

počítačový: computer network/animationpočítačová síť/animace

síť: sales/distribution networkekon. prodejní/distribuční síť

síťový: network cablevýp. síťový kabel

správce: network administratorvýp. správce sítě

spravovat: administer the network, pracovat jako správce sítě be a network administratorvýp. spravovat síť

network: be networkedbýt vysílán co na několika stanicích zároveň