Hlavní obsah

networking [ˈnetˌwɜːkɪŋ]

Vyskytuje se v

administrator: network administratorsprávce sítě

distribution: ekon. distribution chain/networkdistribuční/prodejní řetězec/síť

intelligence: intelligence service/networkzpravodajská/výzvědná služba/síť

motorway: motorway networkdálniční síť

neural: výp., med. neural networkneuronová síť

radial: elektr. radial networkpaprsková síť

road: road networksilniční síť

social: social networkssociální sítě

wireless: wireless networkbezdrátová síť

network: be networkedbýt vysílán co na několika stanicích zároveň