Hlavní obsah

system [ˈsɪstəm]

Podstatné jméno

  1. systém, způsob (uspořádání)notational systemsystém zápisuscoring systemsystém bodovánívoting systemvolební/hlasovací systémastron. geocentric systemgeocentrismus
  2. sestava zařízeníalarm systempoplašné zařízeníhi-fi (sound) systemhi-fi věžmini/micro systemminivěž/mikrověžrefrigeration systemchladicí zařízení
  3. soustavapublic address systemmístní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranstvíinternational system of unitsmezinárodní jednotková soustava SI
  4. síť dálniční ap.sewage systemkanalizační síť
  5. anat.ústrojí, soustava
  6. mat.soustavadecimal systemdesítková soustava

Vyskytuje se v

transit: transit systemdopravní systém

analyst: systems analystsystémový analytik

auditory: anat. auditory systemsluchové ústrojí

blood: blood circulation (system)oběhová soustava, krevní oběh

communication: communication systemkomunikační systém

co-ordinate: co-ordinate systemsoustava souřadnic

correctional: correctional systemsystém nápravných zařízení

decimal: decimal systemdesítková soustava

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

education: education systemvzdělávací systém

educational: educational systemškolský systém

fluid: fluid power (systems)tekutinové systémy

incentive: incentive systempobídkový mzdový systém

irrigation: irrigation systemzavlažovací/závlahový systém

lubrication: motor. lubrication system/circuitmazací systém/oběh

navigation: navigation system/satellitenavigační systém/satelit

notation: notation systemsystém zápisu

numeral: numeral systemčíselná soustava

planetary: planetary systemplanetární soustava

pulley: pulley systemsoustava kladek

rating: ekon. rating systemsystém hodnocení tabulkový ap.

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

retrieval: storage and retrieval systemssystémy pro uchování a vyhledávání dat

reward: reward systemsystém odměňování

sewage: sewage systemkanalizace

sewer: sewer systemkanalizace

sewerage: sewerage systemkanalizační síť

stellar: astron. stellar systemhvězdná soustava

stereo: stereo (system)(hi-fi) věž

system: notational systemsystém zápisu

taxation: taxation systemdaňový systém

welfare: ekon. welfare systemsystém sociálního zabezpečení

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

aparatura: sound/loudspeaker systemzvuková aparatura

desítkový: decimal systemdesítková soustava

docházkový: time and attendance (system)docházkový systém

komisní: consignment sale, sale or return (system)komisní prodej

myčka: bottle-washer, linka bottle washing systemmyčka lahví

nervový: central nervous systemanat. centrální nervová soustava

operační: operating systemvýp. operační systém

pohybový: musculoskeletal/locomotor systemanat. pohybové ústrojí

poplašný: alarm (system)poplašný systém, poplašné zařízení

potrubní: pneumatic tube (system)/postpotrubní pošta

přídělový: rationing (system)přídělový systém

rodový: family systemrodové zřízení

rozhlas: BrE school PA (system), Tannoy, hl. AmE (school) intercomškolní rozhlas

říční: river systemříční síť

souřadnice: coordinate system/axisgeom. soustava/osa souřadnic

soustava: decimal/binary/metric systemmat. desítková/dvojková/metrická soustava

státní: political systemstátní zřízení

systém: nerve/respiratory systembiol. nervový/dýchací systém

systémový: system analysissystémová analýza

ústrojí: respiratory/digestive/locomotor systemanat. dýchací/trávicí/pohybové ústrojí

ústřední: central heating (system)ústřední topení

včasný: early-warning systemsystém včasného varování

věž: hi-fi system, stereo (system)hovor. (hi-fi) věž

zabezpečení: welfare systemsystém sociálního zabezpečení

zařízení: anti-theft systemzabezpečovací zařízení proti krádeži

zřízení: system of government, hl. tvrdé state regimestátní zřízení

pověsit: hang up sth, get sth out of one's systempověsit co na hřebík