Hlavní obsah

system [ˈsɪstəm]

Podstatné jméno

  1. systém, způsob (uspořádání)notational systemsystém zápisuscoring systemsystém bodovánívoting systemvolební/hlasovací systémastron. geocentric systemgeocentrismus
  2. sestava zařízeníalarm systempoplašné zařízeníhi-fi (sound) systemhi-fi věžmini/micro systemminivěž/mikrověžrefrigeration systemchladicí zařízení
  3. soustavapublic address systemmístní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranstvíinternational system of unitsmezinárodní jednotková soustava SI
  4. síť dálniční ap.sewage systemkanalizační síť
  5. anat.ústrojí, soustava
  6. mat.soustavadecimal systemdesítková soustava

Vyskytuje se v

rapid transit: rapid transit (system)rychlodráha, metro, systém rychlé přepravy hl. podzemní a nadzemní

transit: transit systemdopravní systém

analyst: systems analystsystémový analytik

auditory: anat. auditory systemsluchové ústrojí

blood: blood circulation (system)oběhová soustava, krevní oběh

communication: communication systemkomunikační systém

co-ordinate: co-ordinate systemsoustava souřadnic

correctional: correctional systemsystém nápravných zařízení

decimal: decimal systemdesítková soustava

early-warning: early-warning systemsystém včasného varování

education: education systemvzdělávací systém

educational: educational systemškolský systém

fluid: fluid power (systems)tekutinové systémy

incentive: incentive systempobídkový mzdový systém

irrigation: irrigation systemzavlažovací/závlahový systém

lubrication: motor. lubrication system/circuitmazací systém/oběh

navigation: navigation system/satellitenavigační systém/satelit

numeral: numeral systemčíselná soustava

planetary: planetary systemplanetární soustava

pulley: pulley systemsoustava kladek

rating: ekon. rating systemsystém hodnocení tabulkový ap.

reliability: high reliability systemvysoce spolehlivý systém

retrieval: storage and retrieval systemssystémy pro uchování a vyhledávání dat

reward: reward systemsystém odměňování

sewage: sewage systemkanalizace

sewer: sewer systemkanalizace

sewerage: sewerage systemkanalizační síť

stellar: astron. stellar systemhvězdná soustava

stereo: stereo (system)(hi-fi) věž

taxation: taxation systemdaňový systém

welfare: ekon. welfare systemsystém sociálního zabezpečení

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

aparatura: zvuková aparaturasound/loudspeaker system

desítkový: desítková soustavadecimal system

docházkový: docházkový systémtime and attendance (system)

komisní: komisní prodejconsignment sale, sale or return (system)

myčka: myčka lahvíbottle-washer, linka bottle washing system

nervový: anat. centrální nervová soustavacentral nervous system

operační: výp. operační systémoperating system

pohybový: anat. pohybové ústrojímusculoskeletal/locomotor system

poplašný: poplašný systém, poplašné zařízeníalarm (system)

potrubní: potrubní poštapneumatic tube (system)/post

přídělový: přídělový systémrationing (system)

rodový: rodové zřízenífamily system

rozhlas: školní rozhlasBrE school PA (system), Tannoy, hl. AmE (school) intercom

říční: říční síťriver system

souřadnice: geom. soustava/osa souřadniccoordinate system/axis

soustava: mat. desítková/dvojková/metrická soustavadecimal/binary/metric system

soustava: sluneční soustavasolar system

státní: státní zřízenípolitical system

systém: biol. nervový/dýchací systémnerve/respiratory system

systémový: systémová analýzasystem analysis

ústrojí: anat. dýchací/trávicí/pohybové ústrojírespiratory/digestive/locomotor system

ústřední: ústřední topenícentral heating (system)

ústřední: anat. ústřední nervová soustavacentral nervous system

včasný: systém včasného varováníearly-warning system

věž: hovor. (hi-fi) věžhi-fi system, stereo (system)

zabezpečení: systém sociálního zabezpečeníwelfare system

zařízení: zabezpečovací zařízení proti krádežianti-theft system

zřízení: státní zřízenísystem of government

pověsit: pověsit co na hřebíkhang up sth, get sth out of one's system