Hlavní obsah

státní

Přídavné jméno

  • (se státem související) state(státem vlastněný) state-owned(národní) nationalstátní hranicestate borderstátní hymnanational anthemstátní poznávací značka(číslo) registration/AmE license number, (cedulka) number/AmE license platestátní svátekBrE bank holiday, AmE public holiday, (mimo Británii a USA též) national holidaystátní zřízenípolitical system

Vyskytuje se v

návladní: státní návladnípráv. public prosecutor, AmE prosecuting attorney, state('s) attorney

příslušnost: státní příslušnostobčanství citizenship, národnost nationality

cizí: cizí státní příslušníkforeigner, foreign national

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

poznávací: státní poznávací značkaštítek BrE number/AmE license plate

příslušník: státní příslušníknational

rozpočet: ekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočetbalanced/deficit/surplus/state budget

schodek: schodek státního rozpočtustate budget deficit

správa: státní správastate administration, zaměstnání ap. public service

statek: státní statekstate farm

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

úředník: státní úředníkcivil servant, řídící state official

vyznamenání: vojenské/státní vyznamenánímilitary/state decoration

zástupce: práv. státní zástupcepublic prosecutor, AmE prosecuting attorney, oblastní district attorney

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíúřad state attorney's office, (public) prosecutor's office

značka: dopr. státní poznávací značkacedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license number

zřízení: státní zřízenísystem of government

žalobce: státní žalobcepublic prosecutor, prosecuting officer/AmE attorney

příslušnost: dvojí státní příslušnostdouble nationality/citizenship

regulace: (státní) regulace nájemnéhorent control/regulation

území: státní územístate territory

znak: státní znaknational emblem

agency: the Atomic Energy AgencyStátní úřad pro jadernou energetiku

attorney: prosecuting attorneystátní zástupce v USA

bond: ekon. premium bondslosovatelná státní obligace, los státní loterie

comptroller: Comptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí

control: government controlstátní dozor

coup: stage a coupudělat (státní) převrat

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

diploma: diploma examstátní závěrečná zkouška

dual: práv. dual nationalitydvojí (státní) občanství

emblem: national emblemstátní znak, národní symbol

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

holiday: BrE bank holidaystátní svátek den volna

holiday: national holidaystátní/národní svátek

national: foreign nationalcizí státní příslušník

prosecution: BrE Crown Prosecution Servicekrálovská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v Británii

prosecutor: public prosecutorstátní zástupce, prokurátor

prosecutor: (public) prosecutor's officeprokuratura, státní zastupitelství

public: at the public expensena státní útraty

religion: established religionstátní náboženství

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

service: civil servicestátní správa, státní úřady

shutdown: government shutdownuzavření provozu státních institucí z důvodu vyčerpání financí

state: BrE state schoolstátní škola

state: state examstátní zkouška, státnice

treasury: BrE First Lord of the Treasurylord státní pokladny formální funkce vykonávaná ministerským předsedou

treasury: ekon. Treasury billstátní pokladniční poukázka

treasury: ekon. Treasury bonddlouhodobý státní dluhopis

line: state linestátní hranice