Hlavní obsah

státní

Přídavné jméno

  • (se státem související) state(státem vlastněný) state-owned(národní) nationalstátní hranicestate borderstátní hymnanational anthemstátní poznávací značka(číslo) registration/AmE license number, (cedulka) number/AmE license platestátní svátekBrE bank holiday, AmE public holiday, (mimo Británii a USA též) national holidaystátní zřízenípolitical system

Vyskytuje se v

příslušnost: státní příslušnostobčanství citizenship, národnost nationality

cizí: cizí státní příslušníkforeigner, foreign national

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

podnik: státní/národní/soukromý podnikstate/national/private enterprise

poznávací: státní poznávací značkaštítek BrE number/AmE license plate

příslušník: státní příslušníknational

rozpočet: ekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočetbalanced/deficit/surplus/state budget

schodek: schodek státního rozpočtustate budget deficit

správa: státní správastate administration, zaměstnání ap. public service

statek: státní statekstate farm

státní: státní hranicestate border

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

úředník: státní úředníkcivil servant, řídící state official

vyznamenání: vojenské/státní vyznamenánímilitary/state decoration

zástupce: práv. státní zástupcepublic prosecutor, AmE prosecuting attorney, oblastní district attorney

zastupitelství: práv. státní zastupitelstvíúřad state attorney's office, (public) prosecutor's office

značka: dopr. státní poznávací značkacedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license number

zřízení: státní zřízenísystem of government, hl. tvrdé state regime

žalobce: státní žalobcepublic prosecutor, prosecuting officer/AmE attorney

regulace: (státní) regulace nájemnéhorent control/regulation

území: státní územístate territory

znak: státní znaknational emblem

agency: Státní úřad pro jadernou energetikuthe Atomic Energy Agency

attorney: státní zástupce v USAprosecuting attorney

bond: slosovatelná státní obligace, los státní loterieekon. premium bond

comptroller: úředník pověřený kontrolou státních financíComptroller and Auditor General

control: státní dozorgovernment control

coup: udělat (státní) převratstage a coup

debt: státní/veřejný/zahraniční dluhnational/public/foreign debt

diploma: státní závěrečná zkouškadiploma exam

dual: dvojí (státní) občanstvípráv. dual nationality

emblem: státní znak, národní symbolnational emblem

employee: státní/stálí zaměstnancigovernment/permanent employees

enterprise: státní podnikekon. state(-owned) enterprise

holiday: státní svátek den volnaBrE bank holiday

national: cizí státní příslušníkforeign national

prosecution: královská prokuratura, úřad státního zástupce, státní zastupitelství v BritániiBrE Crown Prosecution Service

prosecutor: státní zástupce, prokurátorpublic prosecutor

public: na státní útratyat the public expense

religion: státní náboženstvíestablished religion

servant: státní úředník/zaměstnaneccivil/public servant

service: státní správa, státní úřadycivil service

shutdown: uzavření provozu státních institucí z důvodu vyčerpání financígovernment shutdown

state: státní školaBrE state school

treasury: lord státní pokladny formální funkce vykonávaná ministerským předsedouBrE First Lord of the Treasury

line: státní hranicestate line

návladní: státní návladnípráv. public prosecutor, AmE prosecuting attorney, state('s) attorney